Thứ năm, 26 tháng 11 năm 2020
   
 

 
 
 
  New Page 4

Địa chỉ / Adresse : No. 3/3, Binh Duong 3 Quarter, An Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province, viet nam
Tel: (0274) 379.2200

Người liên hệ - contact person : Nguyễn Phương Dung ( mobile: 090.8282.303 )
Email: congtymaimi@gmail.com  /  Website: www.maimipaint.com

 
 

* Thông tin phải nhập
*
Required fill

 
 
 
 
Họ và tên :
Full name :
*  
Chức vụ :
Position :
   
Công ty :
Company :
   
Địa chỉ :
Mail Address :
   
Email : *  
Website :    
Điện thoại :
Phone :
*   ĐTDĐ (Cell Phone) :
Số fax :
Fax :
   
Nội dung liên hệ :
 Enquiry :

 

*  
 
     
 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

New Page 4

Địa chỉ / Adresse : No. 3/3, Binh Duong 3 Quarter, An Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province, viet nam
Tel: (0274) 379.2200

Người liên hệ - contact person : Nguyễn Phương Dung ( mobile: 090.8282.303 )
Email: congtymaimi@gmail.com  /  Website: www.maimipaint.com